Cây Thông Noel Mẫu Mới 2023, Cay Thong Noel Nhiều Kích Thước Để Lựa Chọn, Có Xuất Hóa Đơn VAT

Cập nhật bảng giá cây thông noel, phụ kiện trang trí noel 2023

CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT KHI MUA CÂY THÔNG TẠI CAYTHONGNOEL.TOP 

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU GIẢM GIÁ 2023

 TẶNG NGÔI SAO ĐỈNH + DÂY KIM TUYẾN + ĐÈN NHÁY

 MIỄN PHÍ GIAO HÀNG 7KM KHU VỰC  TP.HCM

 CÓ XUẤT HÓA ĐƠN VAT 10%

 Quý khách lưu ý: Kích thước cây thông được nhà sản xuất tính từ đất lên đến ngọn cao nhất kéo dài

 

- Cây thông lá xanh cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 250.000 (hết hàng)

- Cây thông lá xanh cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 359.000

- Cây thông lá xanh cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 505.000 

- Cây thông lá xanh cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy và 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 784.000 

- Cây thông lá xanh cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1082.000 

- Cây thông lá xanh cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.937.000 

- Cây thông lá xanh cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 11 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 2.979.000 

- Cây thông lá xanh cao 4m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 13 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 5.527.000
 

- Cây thông phủ tuyết cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 690.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1042.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.821.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy, 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 2.876.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 4.892.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 11 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 7.2.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 4m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 12 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 11.407.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 6m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 20 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 45.664.000 

- Cây thông trắng cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 338.000 (hết hàng)

- Cây thông trắng cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 454.000 

- Cây thông trắng cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 630.000

- Cây thông trắng cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 866.000 

- Cây thông trắng cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy, 5 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.296.000 

- Cây thông trắng cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 2.358.000 

- Cây thông trắng cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 3.434.000 

- Cây thông trắng cao 4m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 10 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 5.784.000 

BẢNG GIÁ CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI THÔNG

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 482.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 596.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 828.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 1m80 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 4 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 1.225.000 (hết hàng)

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy và 5 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 1.327.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 2m10 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy và 5 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 1.465.000 (hết hàng)

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.986.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 3.019.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 11 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 4.579.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 4m5 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 12 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 7.428.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 6m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 20 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 32.973.000

BẢNG GIÁ CÂY THÔNG GẮN TRÁI ĐỎ

- Cây thông gắn trái đỏ cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 519.000 

- Cây thông gắn trái đỏ cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 657.000 

- Cây thông gắn trái đỏ cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 979.000 

- Cây thông gắn trái đỏ cao 1m80 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1133.000 (hết hàng)

- Cây thông gắn trái đỏ cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy và 5 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.572.000 

 
 

 

1 cài hình ảnh cây thông đã trang trí