Nếu bạn đang ở quận 1 và tìm địa điểm bán cây thông noel quận 1 đẹp, giá rẻ. Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng địa điểm rồi ^_^ . Chúng tôi chuyên bán cây thông noel và đồ trang trí noel miễn phí vận chuyển quận 1

Caythongnoel.top nói không với hàng kém chất lượng

 

 TẶNG NGÔI SAO VÀ DÂY KIM TUYẾN

 MIỄN PHÍ GIAO HÀNG KHU VỰC TP.HCM
(Q12, Củ Chi, Thủ Đức, Nhà Bè, Q9, Bình Chánh Có Phụ Thu)

 GIAO HÀNG NHANH CHÓNG KHU VỰC TP.HCM 

Sản phẩm được đóng thùng gọn gàng, dễ vận chuyển, dễ lắp gép (Có hướng dẫn trong thùng).

Thời gian giao hàng: Ngay trong ngày hoặc muộn nhất 2 ngày tại TP.HCM

 

- Cây cao 90cm: Giá chỉ còn 225.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m20: Giá chỉ còn 315.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m50: Giá chỉ còn 432.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m80: Giá chỉ còn 531.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m10: Giá chỉ còn 770.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m40: Giá chỉ còn 960.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m00: Giá chỉ còn 1.710.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 5 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m60: Giá chỉ còn 2.421.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 6 dây kim tuyến)

- Cây cao 4m50: Giá chỉ còn 4.115.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy dây kim tuyến)
 

- Cây cao 90cm: Giá chỉ còn 417.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m20: Giá chỉ còn 605.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m50: Giá chỉ còn 910.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m80: Giá chỉ còn 1.255.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m10: Giá chỉ còn 1.763.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m40: Giá chỉ còn 2.508.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m00: Giá chỉ còn 3.803.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 5 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m60: Giá chỉ còn 5.868.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 6 dây kim tuyến)

- Cây cao 4m50: Giá chỉ còn 9.567.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 7 dây kim tuyến)

- Cây cao 6m: Giá chỉ còn 36.016.000đ (Tặng ngôi sao đỉnh, đèn nháy, dây kim tuyến)

- Cây cao 90cm: Giá chỉ còn 275.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m20: Giá chỉ còn 360.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m50: Giá chỉ còn 500.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m80: Giá chỉ còn 599.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m10: Giá chỉ còn 810.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m40: Giá chỉ còn 1.050.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m00: Giá chỉ còn 1.900.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 5 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m60: Giá chỉ còn 2.615.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 6 dây kim tuyến)

- Cây cao 4m50: Giá chỉ còn 4.245.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 7 dây kim tuyến)

BẢNG GIÁ CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI THÔNG

- Cây cao 90cm: Giá chỉ còn 362.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m20: Giá chỉ còn 516.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m50: Giá chỉ còn 710.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m80: Giá chỉ còn 898.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m10: Giá chỉ còn 1.259.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m40: Giá chỉ còn 1.659.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 4 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m00: Giá chỉ còn 2.457.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 5 dây kim tuyến)

- Cây cao 3m60: Giá chỉ còn 3.808.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 8 dây kim tuyến)

- Cây cao 4m5: Giá chỉ còn 5.715.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 10 dây kim tuyến)

- Cây cao 6m: Giá chỉ còn 22.973.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy 10 dây kim tuyến)

BẢNG GIÁ CÂY THÔNG GẮN TRÁI ĐỎ

- Cây cao 90cm: Giá chỉ còn 416.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m20: Giá chỉ còn 550.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m50: Giá chỉ còn 839.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 1m80: Giá chỉ còn 1005.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến)

- Cây cao 2m10: Giá chỉ còn 1.407.000đ (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 4 dây kim tuyến)