Quý Khách lưu ý: Kích thước cây thông được nhà sản xuất tính từ đất lên đến ngọn cao nhất kéo dài

Đối với phụ kiện khi chọn 1 tông màu, giá tăng thêm 20%

Để cho quý khách  tham khảo và so sánh giá Cây Thông Noel,  CAYTHONGNOEL.TOP xin được gửi bảng giá đến quý khách hàng.

CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT KHI MUA CÂY THÔNG TẠI CAYTHONGNOEL.TOP 

Caythongnoel.top nói không với hàng kém chất lượng

 

 TẶNG NGÔI SAO VÀ DÂY KIM TUYẾN

 MIỄN PHÍ GIAO HÀNG BÁN KÍNH 7KM QUANH CỬA HÀNG 68 TÂN TRANG, TÂN BÌNH TP.HCM
(Xa HơnTùy Vào Địa Chỉ Có Phụ Thu Phí Giao Hàng)

 GIAO HÀNG NHANH CHÓNG KHU VỰC TP.HCM 

Sản phẩm được đóng thùng gọn gàng, dễ vận chuyển, dễ lắp gép (Có hướng dẫn trong thùng).

Thời gian giao hàng: Ngay trong ngày hoặc muộn nhất 2 ngày tại TP.HCM

 

- Cây thông lá xanh cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 250.000 

- Cây thông lá xanh cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 350.000

- Cây thông lá xanh cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 476.000 

- Cây thông lá xanh cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy và 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 770.000 

- Cây thông lá xanh cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1060.000 

- Cây thông lá xanh cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.910.000 

- Cây thông lá xanh cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 11 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 2.936.000 

- Cây thông lá xanh cao 4m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 13 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 4.926.000
 

- Cây thông phủ tuyết cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 668.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1019.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.781.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy, 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 2.812.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 4.819.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 11 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 7.176.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 4m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 12 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 11.407.000 

- Cây thông phủ tuyết cao 6m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 20 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 45.664.000 

- Cây thông trắng cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 338.000 

- Cây thông trắng cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 443.000 

- Cây thông trắng cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 620.000

- Cây thông trắng cao 2m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy, 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 850.000 

- Cây thông trắng cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy, 5 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.270.000 

- Cây thông trắng cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 2.128.000 

- Cây thông trắng cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 3.386.000 

- Cây thông trắng cao 4m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy, 10 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 4.996.000 

BẢNG GIÁ CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI THÔNG

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 469.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 577.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 810.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 1m80 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 4 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 1.003.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 2m10 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy và 5 dây kim tuyến) : Giá chỉ còn 1.433.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 2m40 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy 6 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.958.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 3m00 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 8 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 2.974.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 3m60 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 11 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 4.508.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 4m5 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 12 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 7.315.000

- Cây thông 3 loại lá gắn trái thông cao 6m (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 3 đèn nháy 20 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 32.973.000

BẢNG GIÁ CÂY THÔNG GẮN TRÁI ĐỎ

- Cây thông gắn trái đỏ cao 90cm (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 474.000 

- Cây thông gắn trái đỏ cao 1m20 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 2 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 634.000 

- Cây thông gắn trái đỏ cao 1m50 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 3 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 958.000 

- Cây thông gắn trái đỏ cao 1m80 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 1 đèn nháy và 4 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1133.000 

- Cây thông gắn trái đỏ cao 2m10 (Tặng 1 ngôi sao đỉnh, 2 đèn nháy và 5 dây kim tuyến): Giá chỉ còn 1.607.000 

 
 

 

1 cài hình ảnh cây thông đã trang trí