Cây Thông Đầu Tròn Gắn Trái Châu

Cây thông gắn trái châu, cây thông full phụ kiện, Cây thông noel gắn trái châu, tặng kèm dây kim tuyến và ngôi sao đỉnh